Wykaz rodzajów operacji wymagających oceny skutków
Zgodnie z art. 35 ust. 4 RODO organ nadzorczy ma obowiązek ustanowić i podać do publicznej wiadomości wykaz rodzajów operacji przetwarzania podlegających wymogowi dokonania oceny skutków dla ochrony danych.