Wydarzenie upowszechniające rezultaty projektu e-OpenSpace
Stworzenie europejskiej platformy e-learningowej poświęconej ochronie danych osobowych oraz podsumowanie doświadczeń z 12 miesięcy stosowania RODO to główne tematy spotkania „RODO już rok z nami. Projekt e-OpenSpace”. Odbędzie się ono 30 maja 2019 r. w Warszawie. Jego organizatorem jest Urząd Ochrony Danych Osobowych przy współudziale Uniwersytetu Jagiellońskiego.
RODO dotarło do świadomości wielu osób
Podsumowanie doświadczeń z 12 miesięcy stosowania RODO oraz prezentacja powstającej europejskiej platformy e-learningowej poświęconej ochronie danych osobowych to główne tematy omówione podczas spotkania „RODO już rok z nami. Projekt e-OpenSpace”.