Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z 11 maja 2016 r. została powołana Rada Współpracy Europolu, która pełni funkcję doradczą. Rada składa się z przedstawicieli krajowych organów ochrony danych osobowych każdego z państw członkowskich oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Do zadań Rady należy:

  • omawianie ogólnej polityki i strategii nadzoru Europolu w zakresie ochrony danych oraz dopuszczalności przekazywania, pobierania i wszelkiego przesyłania przez państwa członkowskie danych osobowych do Europolu;
  • badanie trudności w interpretacji lub stosowaniu niniejszego rozporządzenia;
  • analizowanie ogólnych problemów związanych z przeprowadzaniem niezależnego nadzoru lub wykonywaniem praw przez osoby, których dane dotyczą;
  • omawianie i opracowywanie zharmonizowanych propozycji wspólnych rozwiązań w kwestiach, o których mowa w art. 44 ust. 1;
  • omawianie przypadków przedłożonych przez EIOD zgodnie z art. 44 ust. 4;
  • omawianie przypadków przedłożonych przez krajowy organ nadzorczy;
  • propagowanie wiedzy na temat praw do ochrony danych.

Rada zbiera się, gdy wymagają tego okoliczności, przy czym Rozporządzenie nr 2016/794 wymaga, żeby spotkania odbywały się co najmniej dwa razy do roku.

Rada wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego na 2-letnią kadencję. Obecnie Przewodniczącym Rady jest prof. Francois Pellegrini.

Raport z działalności Rady w latach 2017-2018 (w języku angielskim):

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-08-29
Wprowadził informację:
user Paweł Malinowski
date 2019-08-29 14:08:28
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-01-13 13:50:51

Materiały do pobrania

Pobierz plik Europol Cooreration Board Activity Report 2017-2018
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-08-29 14:13:51
Wprowadził informację:
user Paweł Malinowski
date 2019-08-29 14:13:51