Infolinia Urzędu 606-950-000

Jak skutecznie zawiadomić Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD


FORMA ZAWIADOMIENIA O WYZNACZENIU IOD

UWAGA! Jedynym prawidłowym i skutecznym sposobem zawiadomienia o wyznaczeniu jest zawiadomienie w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP (zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

Zawiadomienie należy przesłać korzystając:

1. z usług znajdujących się na stronie portalu biznes.gov.pl dotyczących odpowiednich zawiadomień  o wyznaczeniu IOD tj.:

Skutecznie dostarczone do UODO zawiadomienia, są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (generowanym przez biznes.gov.pl w postaci pliku UPP.xml) oraz informacją potwierdzającą wysyłaną automatycznie na adres e-mail podany przy zakładaniu konta.

2. z platformy ePUAP, postępując zgodnie z instrukcją dostępną na stronie Urzędu pod tym adresem.

Skutecznie dostarczone do UODO zawiadomienia, są potwierdzane Urzędowym Poświadczeniem Przedłożenia (generowanym przez epuap.gov.pl w postaci pliku UPP.xml)

W przypadku problemów technicznych związanych ze złożeniem zawiadomienia należy kontaktować się z pomocą techniczną:


TERMIN ZAWIADOMIENIA O WYZNACZENIU IOD

Administrator lub podmiot przetwarzający, zawiadamia Prezesa UODO o wyznaczeniu IOD w ciągu 14 dni od dnia jego wyznaczenia (art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych).

UWAGA! W przypadku podmiotów, które 24 maja br. miały powołanego ABI i decydują, że osoba ta będzie pełnić funkcję IOD również po 25 maja br. termin na zawiadomienie o wyznaczeniu IOD mija 1 września 2018 r. (więcej na temat okresu przejściowego tutaj).

 


Opłata skarbowa za udzielnie pełnomocnictwa

Opłatę skarbową uiszcza się w kasie lub na konto:

Urzędu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa,

Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. 

W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za pełnomocnictwo - należy zamieścić skrót PUODO, zaś dowód uiszczenia tej należności przesłać do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako załącznik do formularza.

Opłacie skarbowej nie podlega złożenie w postępowaniu przed Prezesem Urzędu pełnomocnictwa udzielonego na rzecz małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwa.

 


Pytania i odpowiedzi:

  1. Jak złożyć podpis kwalifikowany (elektroniczny)?

Jak złożyć podpis kwalifikowany (elektroniczny)

  1. Mam nadal problem ze złożeniem zawiadomienia przez biznes.gov.pl, czy mogę wysłać zgłoszenie przez ePUAP?

Prosimy zapoznać się z załącznikiem (na dole strony).

  1. Jak podpisać 1 dokument przez więcej niż 1 osobę?

Prosimy wykonać kroki na koncie organizacji, analogicznie jak w załączniku (na dole strony) biorąc pod uwagę wskazówki znajdujące się pod tym adresem:
Jak podpisać 1 dokument przez wiecej niż 1 osobę

2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Michał Mazur 2018-05-22
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 09:05:24
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-08-20 09:57:53

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Michał Mazur 2018-08-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-08-20 09:56:56
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-08-20 09:57:53