Infolinia Urzędu 606-950-000

Współpraca IOD z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Reforma ochrony danych zakłada nowy, bardziej efektywny system monitorowania zgodności przetwarzania danych z RODO. W celu skonsolidowania tego systemu i zapewnienia jego efektywności w katalogu zadań inspektorów ochrony danych wyraźnie zapisano obowiązek współpracy z organem nadzorczym, a w art. 57 RODO - obowiązek wypełniania przez organ nadzorczy zadań na rzecz m.in. inspektora ochrony danych.

Współpracę między IOD i organem nadzorczym niewątpliwie należy rozumieć jako działanie dwukierunkowe, ale też jako działanie we wspólnych celach i obszarach tj. np. monitorowanie i egzekwowanie stosowania RODO, upowszechnianie wśród administratorów i podmiotów przetwarzających wiedzy o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO, udzielanie osobie, której dane dotyczą, na jej żądanie informacji o wykonywaniu praw przysługujących jej na mocy RODO, monitorowanie zmian w stosownych dziedzinach (o ile zmiany te mają wpływ na ochronę danych osobowych), w szczególności monitorowanie rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych i praktyk handlowych oraz udzielanie zaleceń administratorowi w zakresie oceny skutków. IOD, jako fachowiec i osoba, odpowiedzialna w danym podmiocie za monitorowanie przestrzegania przepisów RODO, dysponuje często najszerszą wiedzą na temat przetwarzania danych przez dany podmiot. W związku z tym, jego pomoc może być nieoceniona w wielu przypadkach związanych z realizacją zadań organu nadzorczego.

2018-05-22 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Rejestracji ABI i Zbiorów Danych Osobowych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-22
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 11:05:40
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-05-22 12:41:37