Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Przydatne materiały dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz oceny ryzyka

  1. Jak rozumieć i stosować podejście oparte na ryzyku według RODO?
  2. Wytyczne Grupy roboczej Art. 29 dotyczące oceny skutków dla ochrony danych oraz pomagające ustalić, czy przetwarzanie „może powodować wysokie ryzyko” do celów rozporządzenia 2016/679. (WP 248)
  3. Opinia Grupy Roboczej Art. 29, 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności (WP 173), dostępna pod: http://giodo.gov.pl/pl/1520057/3732
  4. Opinia Grupy Roboczej Art. 29, 4/2013 w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych (WP 205), dostępna pod: http://giodo.gov.pl/pl/1520167/6567
  5. Opinia Grupy Roboczej Art. 29, 7/2013 w sprawie szablonu oceny skutków w zakresie ochrony danych na potrzeby inteligentnych sieci i inteligentnych systemów pomiarowych, opracowanego przez grupę ekspertów nr 2 w ramach grupy zadaniowej Komisji ds. inteligentnych sieci (WP 209), dostępna pod: http://giodo.gov.pl/pl/1520167/7546
  6. Opinia Grupy Roboczej Art. 29, 9/2011 na temat zmienionej propozycji sektora w sprawie ram oceny skutków w zakresie ochrony danych i prywatności w zastosowaniach RFID (WP 180), dostępna pod: http://giodo.gov.pl/pl/1520110/4085
  7. Stanowisko Grupy Roboczej Art. 29 w sprawie podejścia opartego na ryzyku w ramach prawnych ochrony danych (WP 218), dostępne pod: http://giodo.gov.pl/pl/1520203/7936
  8. Privacy Impact Assessments - CNIL, dostępne pod: https://www.cnil.fr/fr/node/15798
  9. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)., Privacy Impact Assessment (PIA) Guidelines: https://www.cnil.fr/en/guidelines-dpia
2018-05-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy z Administratorami Danych
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-23
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-23 10:05:54
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-08-31 11:11:00