Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Prywatność osób posługujących się podpisem elektronicznym nie może być zagrożona

Prezes UODO wystąpił do Ministra Cyfryzacji z prośbą o zmianę przepisów, które dostosują aktualne regulacje prawne dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego do zasad wyrażonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO).

Do Prezesa UODO docierają z licznych środowisk sygnały w sprawie zagrożenia dla prywatności osób posługujących się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, związane z ujawnianiem w tym podpisie numeru PESEL osoby podpisującej.

Prezes UODO od dawna zwracał uwagę, że o ile zasadnym jest użycie numeru PESEL w przypadku weryfikacji osoby wnioskującej o wydanie certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to zdecydowanie wątpliwe jest ujawnianie tego numeru innym osobom jako konsekwencja użycia podpisu elektronicznego.

W ocenie Prezesa UODO należy obecnie rozważyć, czy ujawnianie numeru PESEL w certyfikacie kwalifikowanego podpisu elektronicznego jest jedynym sposobem skutecznego i bezpiecznego potwierdzenia tożsamości osób posługujących się podpisem elektronicznym.

Pismo Prezesa UODO do Ministra Cyfryzacji zamieszczamy poniżej komunikatu.

2019-06-19 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-06-19
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-06-19 14:06:21
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-11-04 11:55:18

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-06-19
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-06-19 14:45:14