Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Minister Cyfryzacji odpowiada na wystąpienie Prezesa UODO

– Jest możliwe tworzenie kwalifikowanych certyfikatów podpisu elektronicznego, które nie zawierają numeru PESEL i takie certyfikaty są aktualnie przez kwalifikowanych dostawców usług zaufania wydawane – czytamy w piśmie Ministra Cyfryzacji do Prezesa UODO z 15 lipca 2019 r.

Minister Cyfryzacji, odpowiadając na wystąpienie Prezesa UODO z 14 czerwca 2019 r., stwierdził ponadto, że Ministerstwo Cyfryzacji deklaruje chęć spotkania z krajowymi dostawcami kwalifikowanych certyfikatów podpisów elektronicznych, aby wypracować dobre praktyki prowadzące do ograniczenia wskazywania numeru PESEL we wspomnianym przypadku na rzecz innych znaczników, np. NIP-u, jeżeli osoba fizyczna posiada w chwili zakupu certyfikatu obydwa te numery.

Prezes UODO w wystąpieniu do Ministra Cyfryzacji zwrócił uwagę na potrzebę zmiany przepisów, które dostosują aktualne regulacje prawne dotyczące kwalifikowanego podpisu elektronicznego do zasad wyrażonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO). UODO od dawna zabiega, by numer PESEL nie był jawny w certyfikacie podpisu elektronicznego bądź używany jako identyfikator w usługach cyfrowych. Ma to na celu ochronę obywateli przed np. kradzieżą tożsamości, która rodzi wiele negatywnych konsekwencji.

Pismo Ministra Cyfryzacji dostępne jest poniżej komunikatu.

2019-07-18 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-07-18
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-07-18 16:07:01
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-07-18 16:48:15

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-07-18
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-07-18 16:14:07