Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Prezes UODO wszczął z urzędu postępowanie wobec Ministerstwa Sprawiedliwości oraz KRS

W związku z podejrzeniem zaistnienia nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie wobec Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Krajowej Rady Sądownictwa.

Z informacji medialnych, jakie uzyskał Prezes UODO wynika, że zarówno Ministerstwo Sprawiedliwościowi, jak i KRS  mogły gromadzić i przetwarzać  dane osobowe bliżej nieokreślonej grupy sędziów, a także  ich rodzin i bliskich,  i udostępnić je osobom trzecim. W związku z tym Prezes UODO zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie tych kwestii.

W pismach zarówno do KRS, jak i do Ministerstwa Sprawiedliwości Prezes Urzędu zwrócił się również o udzielenie informacji o tym, czy podjęte zostały działania ukierunkowane na ewentualne zgłoszenie Prezesowi UODO naruszenia ochrony danych osobowych przez te instytucje.

Od uzyskanych odpowiedzi będą zależały dalsze czynności w tej sprawie.

Poniżej zamieszczamy pisma do Ministra Sprawiedliwości i Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa.

2019-08-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-08-21
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2019-08-21 16:08:15
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-08-21 17:07:02

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-08-21
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2019-08-21 16:51:14
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-08-21
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2019-08-21 16:51:14