Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Postępowanie wobec PZU Pomoc

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wszczął z urzędu postępowanie względem PZU Pomoc, odpowiedzialnego za akcję „Wakacje z PZU Bezpieczne dziecko”.

To właśnie ta usługa PZU Pomoc jest przedmiotem postępowania, a konkretnie zawarte w niej regulacje dotyczące pozyskiwania zgody klientów lub potencjalnych klientów na  przetwarzanie danych w celach marketingowych spółek wchodzących w skład Grupy PZU. Udzielenie tej zgody przez rodzica lub opiekuna prawnego było warunkiem koniecznym do skorzystania z bezpłatnego ubezpieczenia dziecka.

Dodatkowo przedmiotem postępowania jest kwestia informowania osób, których dane zostały pozyskane dla celów marketingowych o możliwości wycofania zgody na ich przetwarzanie w danym celu. 

Zgodnie z zasadą przejrzystości Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 „wszelkie informacje kierowane do ogółu społeczeństwa lub osoby, której dane dotyczą, były zwięzłe, łatwo dostępne i zrozumiałe, by były formułowane jasnym i prostym językiem, a w stosownych przypadkach, dodatkowo wizualizowane.

2019-09-12 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-09-12
Wprowadził‚ informację: Izabela Pawelczyk 2019-09-12 10:09:51
Ostatnio modyfikował: Izabela Pawelczyk 2019-09-12 10:47:36