Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Aplikacje mobilne muszą uwzględniać ochronę danych

Przepisy określające wymagania dla aplikacji mobilnych muszą precyzyjnie wskazywać, jakie dane osobowe będą w niej przetwarzane oraz kto i na jakich zasadach uzyska do nich dostęp.

Aplikacja mobilna służąca do rozliczeń przejazdów realizowanych w usługach przewozowych i taksówkowych ma pozwolić na kontrolę danych związanych z przejazdami. To jedno z rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie aplikacji mobilnej służącej do rozliczania opłaty za przewóz osób, które kwestionuje Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Obawy organu nadzoru wynikają stąd, że projektowana regulacja nie określa ani kręgu uprawnionych podmiotów, które będą miały dostęp do tych danych, ani zakresu tych danych.

- Daje to nieokreślonej kategorii podmiotów (w tym służbom i inspekcjom) uprawnienie do dostępu do bardzo szczegółowych informacji o osobie korzystającej z usługi przewozowej – wskazuje Prezes UODO w piśmie do Ministra Cyfryzacji. Zwraca też uwagę, że przepis ten nie określa celów, jakim taka kontrola miała by służyć. A to stwarza ryzyko przeprowadzania w dowolnym momencie kontroli operacyjnych, które nigdzie nie zostaną odnotowane.

W ocenie Prezesa Urzędu taka regulacja może naruszać m.in. art. 51 ust. 1 i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby oraz stanowiącym, że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Prezes UODO w piśmie do Ministra Cyfryzacji zwraca też uwagę na inne propozycje przepisów, które są nieprecyzyjne. Projektowane rozporządzenie nie określa jakie dane mają być gromadzone przez aplikację mobilną do rozliczeń przewozów. Nie wiadomo również przy wykorzystaniu jakich danych będzie się odbywać identyfikacja klienta w aplikacji.

Zdaniem Prezesa UODO tak skonstruowane propozycje przepisów naruszają zasadę przejrzystości określoną w art. 5 ust. 1 lit. a RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Zgodnie z nią dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą.

W piśmie Prezes Urzędu zwraca też uwagę, że wprowadzenie rozwiązań silnie ingerujących w prywatność, powinno być poprzedzone oceną skutków dla ochrony danych. W tym przypadku projektodawca tego nie zrobił.

Ze szczegółami zastrzeżeń Prezesa UODO można zapoznać się w zamieszczonym poniżej piśmie do Ministra Cyfryzacji.

 

2019-10-17 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-10-17
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-10-17 08:10:41
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-12-06 08:12:02

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-10-17
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-10-17 09:11:39
Podmiot udostępniający: Zespół ds. Sektora Publicznego
Wytworzył informację: Monika Krasińska 2019-12-05
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-12-06 08:08:24