Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Nowa struktura UODO usprawni działanie urzędu

Po półtora roku funkcjonowania Urzędu Ochrony Danych Osobowych zmieni się struktura polskiego organu ds. ochrony danych osobowych.

- Doświadczenia zebrane od 25 maja 2018 roku, gdy rozpoczęliśmy stosowanie RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uwidoczniły konieczność wprowadzenia zmian, by Urząd był bliżej obywateli i działał skuteczniej. Konieczne jest więc zmodyfikowanie struktury, by usprawnić działania, które przełożą się na lepszą ochronę danych osobowych obywateli - powiedział Jan Nowak Prezes Urzędu ochrony Danych osobowych.

W miejsce dotychczasowych zespołów tematycznych, które zajmują się nie tylko rozpatrywaniem skarg, ale i opiniowaniem projektów aktów prawnych, działalnością edukacyjną, prowadzeniem kontroli, obsługą zgłaszanych przez administratorów naruszeń oraz innymi zadaniami, zostaną utworzone departamenty. Nie będą one kompleksowo zajmować się poszczególnym sektorem, ale skupiają się na realizacji konkretnych zadań. Takie zadania, jak skargi będą więc w kompetencjach jednego departamentu, a kontrolami czy naruszeniami zajmie się inny.

Biorąc pod uwagę, że ilość skarg gwałtownie wzrosła po 25 maja 2018 r. kluczowa jest sprawna obsługa obywateli w tym zakresie. Przykładowo w 2017 r. było ich około 2,9 tys.. Rok później, tylko po 25 maja 2018 roku, gdy zaczęliśmy stasować RODO, wpłynęło ich prawie 4,5 tys.. W tym roku już jest ich blisko 7 tys.. Zostanie więc utworzony Departament Skarg, a w jego ramach powstaną wydziały z podziałem na poszczególne sektory. W związku z tym np. skargi na samorządy, czy różne urzędy trafią do Wydziału ds. Sektora Publicznego. Te zaś związane z nieprawidłowościami u administratorów działających w prywatnych firmach obsłuży Wydział ds. Sektora Prywatnego. Skargami pacjentów, pracowników , uczniów i ich opiekunów zajmie się Wydział ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa. Te, które wpłyną na działalność banków, operatorów telefonii czy towarzystw ubezpieczeniowych rozpatrzy Wydział ds. Sektora Finansowego, Ubezpieczeń i Telekomunikacji.

- Dotychczasowy podział spraw na sektory tematyczne okazał się działaniem w dobrym kierunku. Chcąc jednak zwiększyć efektywność prowadzonych postępowań podjęliśmy decyzję o stworzeniu Departamentu Skarg, którego pracownicy będą mogli skupić się wyłącznie na rozpatrywaniu skarg obywateli. Rozpatrywanie skarg jest jednym z głównych zadań organu nadzorczego, a ich ilość stale rośnie. Urząd prowadzi obecnie rekrutację, żeby sprostać temu wyzwaniu – dodaje Jan Nowak, Prezes UODO.

Kluczowa dla organu nadzoru jest również obsługa zgłaszanych przez administratorów naruszeń ochrony danych osobowych i przeprowadzanie kontroli u administratorów. Dlatego zadania w tym zakresie zostaną powierzone Departamentowi Kontroli i Naruszeń, który będzie miał dwa wydziały –kontroli i naruszeń.

Na Departament Orzecznictwa i Legislacji złożą się trzy wydziały. Będą to: Wydział Legislacji, Wydział Współpracy z Inspektorami Ochrony Danych oraz Wydział Kodeksów i Certyfikacji.

Biorąc pod uwagę rolę informacji we współczesnym świecie, konieczność upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych, jak i o samym UODO, powstanie Departament ds. Komunikacji Społecznej. W jego kompetencjach będą relacje z mediami oraz skuteczne informowanie obywateli na temat przysługujących im praw i działalności UODO (w tym infolinie). Celem jest zarówno edukacja społeczeństwa na temat przepisów o ochronie danych osobowych i kształtowanie świadomości w tym zakresie, ale też informowanie o bieżących działaniach UODO, zmianach prawnych, czy zmieniającej się rzeczywistości technologicznej, która coraz chętnie korzysta z danych na nasz temat.

Wraz z nowa strukturą zostało zmienione także logo Urzędu.

- Chcemy być Urzędem nowoczesnym i przyjaznym obywatelom i nowe logo ma to także odzwierciedlać – podsumowuje Jan Nowak, Prezes UODO.

2019-11-29 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-11-29
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-11-29 10:11:05
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-11-29 10:40:43