Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Podmiot monitorujący kodeks postępowania z dostępem do tajemnicy bankowej

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wystąpił do Ministra Finansów o podjęcie prac legislacyjnych celem rozszerzenia katalogu podmiotów, którym udzielane są informacje będące tajemnicą bankową.

Organ nadzorczy wnioskuje o uwzględnienie w katalogu podmiotów uprawnionych, akredytowanego przez Prezesa UODO podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania.

Proponowane rozwiązanie umożliwiłoby prowadzenie przez taki podmiot efektywnego nadzoru przestrzegania Kodeksu dobrych praktyk w zakresie przetwarzania danych osobowych przez banki i rejestry kredytowe, którym objęta będzie działalność krajowych banków i rejestrów kredytowych zrzeszonych w Związku Banków Polskich.

Kodeksy postępowania mają pomóc administratorom lub podmiotom przetwarzającym, zrzeszonym w organizacjach sektorowych, we właściwym stosowaniu przepisów RODO oraz przepisów krajowych, by podnosić poziom ochrony danych klientów.

Podmiot monitorujący odpowiada za nadzorowanie przestrzegania zawartych w kodeksie postępowania przepisów, w tym ocenia zdolność aplikanta do stosowania kodeksu czy rozpatruje skargi na naruszanie kodeksu.

W związku z tym, podmiot monitorujący musi mieć dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez członków, którzy podlegają jego nadzorowi.

Prace z przedstawicielami instytucji finansowych nad projektem kodeksu skłoniły Prezesa UODO do wystąpienia z wnioskiem o podjęcie prac legislacyjnych przez Ministra Finansów w tym zakresie.

Rozszerzenie w Prawie bankowym katalogu podmiotów , którym banki są zobowiązane udostępnić tajemnicę bankową pozwoli podmiotowi monitorującemu skutecznie nadzorować członków kodeksu postępowania, podobnie jak czyni to organ ds. ochrony danych osobowych wobec uczestników sektora finansowego.

Dodatkowe informacje o kodeksach postępowania są dostępne w zakładce Kodeksy i certyfikacja.

2019-12-13 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-12-13
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-12-13 11:12:15
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-12-13 11:54:44

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Krzysztof Król 2019-11-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-12-13 11:48:30