Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

UODO rozwiewa wątpliwości Ministerstwa Cyfryzacji w sprawie koronawirusa

Prezes UODO wyjaśnia, że przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) nie stoją w sprzeczności z przesyłaniem do użytkowników telefonów komórkowych wjeżdżających do Polski komunikatów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV.

Do Prezesa UODO wpłynęła prośba Ministra Cyfryzacji dotycząca oceny planowanych działań związanych z epidemią koronawirusa. W świetle ostatnich wydarzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa, polski rząd zauważa potrzebę podjęcia pilnych działań nakierowanych na informowanie osób przybywających do Polski o zalecanych działaniach, jakie należy podjąć w przypadku podejrzenia zarażenia. W związku z tym, Minister Cyfryzacji zwrócił się z prośbą o ocenę planowanych działań pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych.

Prezes UODO, mając na uwadze powagę sytuacji, uznał, że przy przesyłaniu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych komunikatów związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa 2019-nCoV do wszystkich użytkowników telefonów komórkowych wjeżdżających do Polski, powinny mieć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym. W szczególności art. 21a tej ustawy wskazuje na obowiązek wysyłania komunikatów o zagrożeniu wystąpieniem sytuacji kryzysowej przez operatorów sieci telekomunikacyjnej na żądanie dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

W opinii organu nadzorczego, przy zachowaniu ścisłych procedur wynikających z ww. aktu prawnego, przesyłanie wiadomości przez operatorów telekomunikacyjnych nie narusza RODO.

2020-02-28 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-02-28
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-02-28 12:02:40
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-02-28 12:17:41

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Marek Zagórski 2020-02-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-02-28 12:14:17
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Jan Nowak 2020-02-26
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-02-28 12:15:04