Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Trwają konsultacje projektu kodeksu postępowania dla oświaty. Warto wypowiedzieć się w tej sprawie

Wszystkie podmioty zainteresowane stosowaniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w jednostkach oświatowych mogą wziąć udział w konsultacjach projektu kodeksu postępowania w tym sektorze. Projekt kodeksu został skierowany przez autora do konsultacji, a te trwają od 1 czerwca do 30 września 2020 r.

Aktualna treść projektu kodeksu jest dostępna na stronie internetowej: http://rodo-w-oswiacie.pl/kodeks-postepowania-calosc/. Zachęcamy wszystkie zainteresowane osoby oraz podmioty do przekazywania autorowi wszelkich uwag oraz sugestii do treści projektu kodeksu bezpośrednio na adres e-mail: kontakt@rodo-w-oswiacie.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, znajdującego się na stronie internetowej autora projektu kodeksu: http://rodo-w-oswiacie.pl/kontakt/.

Ważne!

Prezes UODO zachęca do tworzenia kodeksów branżowych (art. 40 ust. 1 RODO) i wspiera ich autorów. Wielokrotnie zwracał też uwagę na to, aby tworzenie kodeksów postępowania poprzedziły odpowiednio szerokie konsultacje. Obowiązek ich przeprowadzenia wynika zarówno z RODO, jak i ustawy z 25 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (dalej: u.o.d.o.). Jednak organ nadzorczy nie uczestniczy w procesie konsultacji. Dlatego też prosimy o nieprzesyłanie uwag do UODO. Ocena procesu konsultacji będzie dokonywana przez organ ochrony danych po złożeniu wniosku o zatwierdzenie projektu kodeksu, zgodnie z art. 40 RODO i art. 27 u.o.d.o. Dlatego też prosimy o przesyłanie uwag bezpośrednio do autora projektu kodeksu.

Szczegółowe informacje o kodeksach postępowania są dostępne na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/426.

 

2020-06-04 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2020-06-04
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2020-06-04 14:06:25
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2020-06-05 10:38:13