Czy udostępniając dane pracowników w wewnętrznej sieci informatycznej (Intranet) naruszam RODO?

Nie, takie działanie nie stanowi naruszenia przepisów RODO.  Przedsiębiorca ma prawo umieścić ww. dane pracowników w swojej wewnętrznej sieci internetowej w celu usprawnienia kontaktów między swoimi pracownikami.

Dane dotyczące pracownika w postaci imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, numeru służbowego telefonu oraz służbowego adresu email są związane z wykonywaniem przez pracowników obowiązków służbowych. Nie ma zatem przeszkód, żeby pracodawca umieścił te informacje w swojej wewnętrznej sieci informatycznej w celu usprawnienia kontaktu i wewnętrznej komunikacji między pracownikami. Jest to uzasadniony interes pracodawcy i stanowi jednocześnie przesłankę do przetwarzania tych danych (art. 6 ust. 1 lit.f RODO), bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody pracowników na przetwarzanie ich danych osobowych. Warto wskazać, że o dopuszczalności wykorzystywania danych służbowych pracowników np. poprzez ich  umieszczenie w Intranecie wypowiadał się Prezes UODO w poradniku dotyczącym ochrony danych osobowych (s. 25).

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-17
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-17 13:03:17
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-17 14:20:20