Czy organ administracji publicznej musi spełnić obowiązek informacyjny gdy pozyskał dane ode mnie?

Tak, chyba, że skorzysta z wyłączenia.

Zgodnie z art. 14 RODO, który wskazuje jakie informacje i w jakim terminie administrator powinien przekazać w przypadku pozyskania danych w inny sposób niż od osoby, której dane dotyczą. Ust. 3 tego przepisu stanowi, że informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, administrator podaje:

  1. w rozsądnym terminie po pozyskaniu danych osobowych – najpóźniej w ciągu miesiąca – mając na uwadze konkretne okoliczności przetwarzania danych osobowych;
  2. jeżeli dane osobowe mają być stosowane do komunikacji z osobą, której dane dotyczą – najpóźniej przy pierwszej takiej komunikacji z osobą, której dane dotyczą; lub
  3. jeżeli planuje się ujawnić dane osobowe innemu odbiorcy – najpóźniej przy ich pierwszym ujawnieniu.

Jednocześnie należy wskazać art. 14 ust. 5 RODO umożliwia zwolnienie się z obowiązku informacyjnego w określonych, wskazanych w przepisie sytuacjach.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-22
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-22 10:03:58
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-06-07 12:33:00