Czy jako dawca krwi muszę podać swoje dane kontaktowe?

Tak, podanie tych danych wynika z odrębnych przepisów.

Zasady oddawania i pobierania krwi oraz organizacja i zadania jednostek organizacyjnych publicznej służby krwi zostały uregulowane w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi. Zgodnie z art. 16 ust. 3  tej ustawy każdorazowe pobranie krwi lub jej składników jest poprzedzone uzyskaniem danych kontaktowych dawcy krwi, o których mowa w art. 17 ust. 5 pkt 14-17.

Powyższe oznacza, że dawca krwi jest zobowiązany podać swoje dane kontaktowe, do których należą:

  • adres miejsca zamieszkania;
  • numer telefonu, jeżeli posiada;
  • adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;
  • adres do korespondencji;

Zebrane dane są przetwarzane w ramach systemu e-krew, za które odpowiada minister właściwy do spraw zdrowia jako administrator tych danych, a także inne podmioty, w tym jednostki organizacyjne służby krwi, które wykonują czynności na gruncie ustawy o służbie krwi.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-22
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-22 10:03:22
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-06-07 12:27:59