Czy pracodawca może wymagać informacji o moich nałogach?

Nie. Nie ma takiej podstawy prawnej.

Pracodawca nie może wymagać od kandydata do pracy, czy pracownika informacji o jego nałogach, ponieważ nie ma ku temu podstawy prawnej. Dane dotyczące nałogów są zaliczone do danych dotyczących zdrowia, a zatem należą do kategorii danych określonych w art. 9 ust. 1 RODO, których przetwarzanie jest co do zasady zabronione. Pracodawca ma prawo przetwarzać dane osobowe pracownika, jeżeli takie uprawnienie wynika z przepisów prawa pracy. Pracodawca może jednak w regulaminie wprowadzić np. zakaz palenia na terenie zakładu pracy i egzekwować jego łamanie. Wyznaczenie palarni jest prawem, a nie obowiązkiem właściciela, czy zarządzającego. Również artykuł 17 ust. 1 .1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wskazuje, że kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Jednak nie stanowi to podstawy do np. przetwarzania danych o spożywaniu alkoholu w czasie wolnym.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-22
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-22 13:03:27
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-22 13:21:46