Czy wspólnota mieszkaniowa ma prawo przechowywać akta notarialne dotyczące poszczególnych lokali?

Nie, gdyż żaden przepis prawa, na podstawie których działają wspólnoty mieszkaniowe, nie daje podstawy do przechowywania takich dokumentów.

Przechowywanie przez wspólnotę mieszkaniową aktów notarialnych potwierdzających własność współwłaścicieli nieruchomości do poszczególnych lokali może naruszać zasady legalności i minimalizacji danych. Zasady te oznaczają, że dane osobowe muszą być przetwarzane zgodnie z prawem (zasada legalności określona w art. 5 ust. 1 lit. a RODO) oraz adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane (zasada minimalizacji danych określona w art. 5 ust. 1 lit. c RODO).

Kwestie związane z przedmiotową sprawą regulują przepisy ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 29 ust. 1e tej ustawy o własności lokali zarząd lub zarządca może żądać od właścicieli lokali okazania dokumentów potwierdzających prawo własności lokali. Okazanie dokumentów nie oznacza jednak, że trzeba doręczyć ich kserokopię. Żaden przepis prawa, na podstawie którego działają wspólnoty mieszkaniowe, nie daje bowiem podstawy do przechowywania aktów notarialnych, w których zawarte są dane osobowe. Potwierdza to wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego z 1 grudnia 2005 r. (sygn. akt II SA/Wa 917/2005). Dlatego wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa do gromadzenia i przechowywania aktów notarialnych, w których zawarte są dane osobowe właścicieli poszczególnych lokali.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 10:03:18
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 11:33:47