Czy pracownik rejestracji w przychodni musi podać swoje dane na żądanie pacjenta przez telefon?

Nie, pracownik rejestracji w przychodni nie ma obowiązuk podania swojego imienia i nazwiska na żądanie pacjenta w trakcie rozmowy telefonicznej, bądź podczas rozmowy w rejestracji.

 Art. 36 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) przewiduje ujawnianie imienia i nazwiska wszystkich pracowników oraz osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z podmiotem leczniczym, ale powinność ta dotyczy wyłącznie szpitali. Oznacza to, że w innych typach podmiotów leczniczych (np. przychodniach) obowiązku upubliczniania swoich personaliów nie ma. Zazwyczaj prośba o podanie imienia i nazwiska wiąże się z niezadowoleniem pacjenta z poziomu świadczenia czy obsługi rejestratorskiej.

Podawanie nazwisk nie jest tu jest tu niezbędne nawet wtedy, gdy pacjent zamierza wystąpić ze skargą - ma on jednakże możliwość wskazania stanowiska pracy i godziny w której nastąpiło naruszenie, co powinno wystarczyć do ustalenia osoby, do której adresowane jest zastrzeżenie. Warto wskazać również, że za ewentualne naruszenia praw pacjenta odpowiedzialność ponosi i tak świadczeniodawca (podmiot) i jego zadaniem  będzie ustalenie kto personalnie ponosi odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw pacjenta.

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-23
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 11:03:47
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-03-23 11:32:46