Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy na wyznaczenie inspektora ochrony danych

Jedną z najważniejszych zmian, jakie od 25 maja 2018 r. wprowadziły nowe przepisy o ochronie danych osobowych jest przejście od modelu dobrowolnego wyznaczania ABI do systemu, w którym w odniesieniu do wielu podmiotów przewidziany jest obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych. Wobec tego każdy podmiot - niezależnie od tego, czy skorzystał wcześniej z możliwości powołania ABI, czy nie – powinien dokonać analizy, czy w świetle RODO spoczywa na nim taki obowiązek (więcej o podmiotach zobowiązanych do wyznaczenia inspektora oraz obowiązkach związanych z wyznaczeniem takiej osoby piszemy tutaj).

 

Okres przejściowy

Osoba pełniąca w dniu 24 maja 2018 r. funkcję administratora bezpieczeństwa informacji w rozumieniu przepisów dotychczasowej ustawy o ochronie danych osobowych, stała się 25 maja 2018 r. inspektorem ochrony danych i pełni swoją funkcję do 1 września 2018 r., chyba że:

Po 1 września 2018 r. osoba taka pełni swoją funkcję nadal, pod warunkiem że do 1 września 2018 r. administrator zawiadomi Prezesa Urzędu o jej wyznaczeniu w sposób określony w art. 10 ust. 1 nowej ustawy o ochronie danych osobowych pod adresem: https://www.biznes.gov.pl/opisy-procedur/-/proc/871-zawiadomienie-o-wyznaczeniu-nowego-iod/45.

Powyższy przepis odnosi się do osób, które w dniu 24 maja 2018 r. pełniły funkcję ABI niezależnie od tego, czy zostały wpisane do ogólnokrajowego rejestru ABI prowadzonego do dnia 24 maja 2018 r. przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Rejestr ten od 25 maja 2018 r. przestał funkcjonować w związku z utratą w tym zakresie mocy obowiązującej przez ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Z tym dniem z mocy ustawy uległy również umorzeniu postępowania dotyczące rejestracji administratorów bezpieczeństwa informacji. 

2018-05-25 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Monika Młotkiewicz 2018-05-25
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-05-25 15:05:37
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-08-10 11:03:17