Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Prezes UODO zaprasza inspektorów ochrony danych z sektora mieszkalnictwa na szkolenie z RODO

Już po raz 10. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych organizuje sektorowe szkolenie dla inspektorów ochrony danych (IOD), dotychczasowych administratorów bezpieczeństwa informacji. Jest ono skierowane do osób pełniących tę funkcję w sektorze mieszkalnictwa.

 Szkolenie odbędzie się  26 czerwca 2018 r. w Warszawie. Jego tematem będzie „Rola inspektorów ochrony danych w sektorze mieszkalnictwa w świetle krajowych i unijnych przepisów o ochronie danych osobowych”. 

Doskonalenie wiedzy inspektorów

Od 25 maja 2018 r. bezpośrednie zastosowanie ma unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które ma zapewnić zmodernizowane, oparte na rozliczalności ramy ochrony danych osobowych w Europie. Dla wielu organizacji inspektor ochrony danych będzie ważnym wsparciem w dostosowaniu do tych ram, a kluczową rolę w tej misji będzie odgrywać jego fachowa wiedza. Inspektorzy mają upowszechniać tę wiedzę w organizacjach, w których zostaną wyznaczeni, wśród osób zaangażowanych w proces przetwarzania danych osobowych.

Dlatego właśnie inspektorom ochrony danych  Prezes UODO (dotychczas GIODO) dedykuje sektorowe szkolenia dotyczące przepisów o ochronie danych osobowych. Dają one szansę na wymianę dobrych praktyk i doświadczeń pomiędzy IOD, jak również na omówienie najważniejszych problemów pojawiających się w praktyce wykonywania tej funkcji w danym sektorze.

Sektor mieszkaniowy i nowe przepisy o ochronie danych osobowych

Na administratorach i podmiotach przetwarzających, działających w sektorze mieszkalnictwa, ciąży szereg obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych. Organizowane przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych szkolenie ma na celu omówienie obowiązków wynikających z tych przepisów i sposobów ich wykonywania z uwzględnieniem specyfiki przetwarzania danych osobowych w tym sektorze.

Warunki udziału

Szkolenie jest bezpłatne, lecz do udziału w nim uprawnieni są wyłącznie inspektorzy ochrony danych z sektora mieszkalnictwa, w szczególności  spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, zakładów gospodarowania nieruchomościami i gminnych zarządów nieruchomości.

Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu prosimy przesyłać do 19 czerwca 2018 r. za pośrednictwem kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej UODO pod linkiem https://rejestracja.uodo.gov.pl/. Liczba miejsc na szkolenie jest ograniczona, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Uwaga!

Zarejestrowanie się na szkolenie nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem się na to wydarzenie. Do osób zarejestrowanych 20 czerwca 2018 r. zostanie przesłana informacja potwierdzająca bądź nie udział w szkoleniu. Szczegółowe informacje (w tym dotyczące planu, miejsca szkolenia oraz godziny rozpoczęcia) zostaną doręczone zakwalifikowanym uczestnikom drogą elektroniczną również 20 czerwca 2018 r.

2018-06-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-06-05
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-06-05 08:06:11
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-06-05 13:30:32