Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Prezes UODO zaprasza do udziału w Międzynarodowej Konferencji o prawach człowieka

Wydarzenie to - odbywające się 3 i 4 lipca 2018 r. w siedzibie UKSW w Warszawie - wpisuje się w obchody 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce.

Współorganizatorami międzynarodowej konferencji pt. „Prawa człowieka: ewaluacja i kierunki rozwoju” są Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Warszawski oraz International Centre on Law, Life, Faith and Family. Patronat honorowy objął Minister Spraw Zagranicznych w ramach obchodów 25-lecia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce. Wydarzenie to odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2018 r. w siedzibie UKSW w Warszawie.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza do udziału w tym wydarzeniu!

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie zgłoszenia uczestnictwa na adres e-mail desiwm@uodo.gov.pl do 2 lipca 2018 r.

2018-06-28 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-06-27
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-06-28 07:06:28
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-06-28 11:44:46

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-06-27
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-06-28 10:33:46