Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Prezes UODO organizuje warsztat o monitoringu wizyjnym

W związku z trwającymi konsultacjami Wskazówek dotyczących stosowania monitoringu wizyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 18 lipca 2018 r. organizuje w Warszawie warsztat konsultacyjny.

W pierwszej części spotkania przedstawione zostaną najważniejsze punkty Wskazówek oraz uwagi zgłoszone podczas trwających do 15 lipca 2018 r. konsultacji dokumentu.

Natomiast w drugiej części warsztatu w toku moderowanej dyskusji z zaproszonymi ekspertami oraz zgłoszonymi uczestnikami - przedstawicielami administracji publicznej, izb gospodarczych, przedsiębiorców i organizacji społecznych - zostaną zebrane dodatkowe sugestie dotyczące problemów wynikających ze stosowania monitoringu wizyjnego i ich możliwych rozwiązań. Wnioski posłużą uzupełnieniu ostatecznej wersji Wskazówek.

Jednocześnie informujemy, że ze względu na bardzo duże zainteresowanie tym spotkaniem i ograniczoną liczbę miejsc, rejestracja została już zakończona. Osoby zarejestrowane zostaną poinformowane o szczegółach programu drogą elektroniczną.

2018-07-09 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2018-07-09
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-07-09 16:07:33
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2018-07-24 11:40:37

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2018-07-24
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2018-07-24 11:38:26