Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Zakończyły się konsultacje Wskazówek Prezesa UODO dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego

Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego zostaną uzupełnione o kwestie zasygnalizowane w toku konsultacji publicznych.

Już teraz można wskazać, że w szerszym zakresie zostaną w nich uwzględnione zagadnienia związane z prawami osób objętych monitoringiem i sposobami ich realizacji. W dokumencie znajdą się również przykłady odnoszące się do już opisanych kwestii, dzięki czemu wyjaśnienia powinny być bardziej przejrzyste i zrozumiałe. Przewiduje się opracowanie przykładów klauzul informacyjnych oraz uwzględnienie m.in. zagadnień związanych z monitoringiem w pojazdach komunikacji zbiorowej.

Początek konsultacji i pierwsze uwagi

Pierwsza wersja Wskazówek Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczących wykorzystywania monitoringu wizyjnego została przedstawiona 15 czerwca 2018 r., a do 15 lipca 2018 r. trwały ich konsultacje społeczne. W tym czasie każdy zainteresowany mógł przedstawić swoje sugestie, uwagi czy wskazać obszary wymagające, jego zdaniem, dokładniejszego wyjaśnienia.

Na tym etapie do Prezesa UODO wpłynęło 50 zgłoszeń. Skąd pochodziły – prezentujemy na zamieszczonych poniżej wykresach.

Moderowany warsztat dyskusyjny

Podsumowaniem konsultacji był zaś warsztat zorganizowany przez Prezesa UODO 18 lipca 2018 r. w Warszawie. Jego celem było  zebranie dodatkowych uwag i sugestii dotyczących problemów wynikających ze stosowania monitoringu wizyjnego. Cieszył się on bardzo dużym zainteresowaniem – uczestniczyło w nim bowiem ponad 200 osób reprezentujących zarówno administrację publiczną, jak i izby gospodarcze, przedsiębiorców, a także organizacje społeczne. Wzięli w nim również udział przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Najwyższej Izby Kontroli.

Otwierając go, dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podziękowała za dotychczas przesłane uwagi i zachęcała obecnych do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu.

Dyskusję podczas warsztatu prowadził Piotr Drobek, dyrektor Zespołu Strategii i Analiz w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych.

Jego uczestnicy podnieśli wiele praktycznych problemów, z którymi stykają się na co dzień w swojej pracy. Wskazywano na wątpliwości, jakie rodzą się w związku ze stosowaniem monitoringu np. przez spółdzielnie mieszkaniowe czy nawet osoby prywatne. Podnoszono również różne aspekty związane z prawami osób, które zostały uchwycone przez oko kamery.

Uczestnicy spotkania postulowali też, by we wskazówkach Prezesa UODO omówić zagadnienia monitoringu w obiektach należących do tzw. infrastruktury krytycznej (obiekty ważne dla państwa i obywateli). Wskazywali, że cennym uzupełnieniem byłoby też uwzględnienie monitoringu prowadzonego z wykorzystaniem nowych technologii, m.in sztucznej inteligencji, czy rozwiązań opartych na rozpoznawaniu twarzy i analizie zachowań.

Będą uzupełnienia

Konsultacje, jak i warsztat je podsumowujący dowiodły, że tematyka monitoringu wizyjnego jest złożona, a wiele kwestii budzi wątpliwości, dlatego wymaga jeszcze dokładniejszego wyjaśnienia. Z tego powodu „Wskazówki Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotyczące wykorzystywania monitoringu wizyjnego” zostaną uzupełnione. Będzie to możliwe dzięki zgłoszonym uwagom, które są dokładnie analizowane.

 


Konsultacje w liczbach

Diagram 1. Podział uczestników konsultacji.

Diagram 1. Podział uczestników konsultacji.

 

 Diagram 2. Podział uczestników konsultacji.

Diagram 2. Podział uczestników konsultacji.

 

Diagram 3. Udział inspektorów ochrony danych na tle wszystkich uczestników.

Diagram 3. Udział inspektorów ochrony danych na tle wszystkich uczestników.

 

Diagram 4. Podział inspektorów ochrony danych według sektorów.

Diagram 4. Podział inspektorów ochrony danych według sektorów.

2018-07-19 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek 2018-07-19
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-07-19 12:07:29
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-07-19 15:39:06