Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Opinia EROD dotycząca wykazu rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony

Wydana przez EROD opinia wskazuje, że m.in. ze względu na potrzebę zapewniania harmonizacji rozwiązań, konieczne będzie dokonanie zmian w polskim wykazie rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych.

Podczas odbywającego się w Brukseli 25 i 26 września 2018 r. posiedzenia plenarnego Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) wydała opinie na temat wykazów rodzajów operacji przetwarzania wymagających oceny skutków dla ochrony danych, przyjętych przez organy nadzorcze państw członkowskich, w tym Urząd Ochrony Danych Osobowych. UODO jest zobowiązany do poprawienia polskiego wykazu w terminie dwóch tygodni od otrzymania opinii.

Opinia dotycząca polskiego wykazu została opublikowana na stronie internetowej EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/opinion-board-art-64/opinion-poland-sas-dpia-list_en

2018-10-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-10-05
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-10-05 09:10:24
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2018-10-05 09:48:21