Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Zmiana terminów lutowych szkoleń dla inspektorów ochrony danych

Informujemy, że zmieniły się terminy dwóch szkoleń dla inspektorów ochrony danych. Szkolenie pt. „Przekazywanie danych do państw trzecich” odbędzie się 20 lutego br. (pierwotnie planowane na 19 lutego), a szkolenie pt. „Obowiązek informacyjny” - 28 lutego (pierwotnie planowane na 26 lutego). O szczegółach obu szkoleń będziemy informować w kolejnych komunikatach. 

2019-02-06 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-02-06
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-02-06 10:02:14
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-02-06 11:00:24