Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Trwają konsultacje wytycznych w sprawie kodeksów postępowania

Do 2 kwietnia 2019 r. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje uwagi do Wytycznych 1/2019 w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących na mocy rozporządzenia 2016/679.

Podczas lutowej sesji plenarnej Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła Wytyczne 1/2019 w sprawie kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących na mocy rozporządzenia 2016/679.

Celem niniejszych wytycznych jest zapewnienie praktycznych wskazówek i pomocy w interpretacji stosowania art. 40 i 41 rozporządzenia 2016/679. Wytyczne mają na celu wyjaśnienie procedur i zasad dotyczących składania, zatwierdzania i publikowania kodeksów postępowania zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim.

Wytyczne opublikowane zostały na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych  i przekazane do publicznych konsultacji.

Uwagi do Wytycznych należy przesłać najpóźniej do 2 kwietnia 2019 r. na adres: EDPB@edpb.europa.eu

Więcej informacji na temat publicznych konsultacji dostępnych jest na stronie internetowej Europejskiej Rady Ochrony Danych:

https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations/2019/guidelines-12019-codes-conduct-and-monitoring-bodies-under_en

2019-02-20 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-02-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-02-20 11:02:59
Ostatnio modyfikował: Łukasz Kuligowski 2019-02-21 15:49:09

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-02-20
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-02-20 11:22:33