Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Wzajemne oddziaływanie dyrektywy e-Privacy i RODO

15 marca br. Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) opublikowała na swojej stronie Opinię 5/2019 w sprawie wzajemnego oddziaływania między dyrektywą o prywatności i łączności elektronicznej a RODO, w szczególności w odniesieniu do kompetencji, zadań i uprawnień organów ochrony danych.

Opinia ma na celu udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy fakt, że przetwarzanie danych osobowych uruchamia zakres przedmiotowy zarówno RODO, jak i dyrektywy o prywatności i łączności elektronicznej, ogranicza kompetencje, zadania i uprawnienia organów ochrony danych w ramach przepisów o ochronie danych.

Treść Opinii 5/2019 dostępna jest na stronie internetowej EROD:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201905_edpb_opinion_eprivacydir_gdpr_interplay_en_0.pdf

EROD opublikowała również Oświadczenie 3/2019 wzywające prawodawców UE do zintensyfikowania wysiłków na rzecz przyjęcia rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej, które ma zasadnicze znaczenie dla uzupełnienia unijnych ram ochrony danych i poufności łączności elektronicznej.

Treść Oświadczenia 3/2019 dostępna jest na stronie internetowej EROD:

https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/201903_edpb_statement_eprivacyregulation_en.pdf

 

2019-03-18 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-03-18
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2019-03-18 09:03:35
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-03-18 10:58:36