Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Prezes UODO i KIOD zawarli porozumienie o współpracy

Prezes Urzędu Ochrony Danych oraz Kościelny Inspektor Ochrony Danych zawarli 10 maja 2019 r. porozumienie o współpracy i wzajemnym przekazywaniu informacji.

Porozumienie określa zasady, zakres i formę współpracy pomiędzy Prezesem UODO i Kościelnym Inspektorem Ochrony Danych - niezależnym organem nadzorczym w zakresie ochrony danych osobowych Kościoła katolickiego, która dotyczy realizacji przewidzianych prawem zadań obu organów, z poszanowaniem ich niezależności i kompetencji.

Dokument podpisali dr Edyta Bielak-Jomaa, Prezes UODO oraz ks. dr hab. Piotr Kroczek, Kościelny Inspektor Ochrony Danych.

2019-05-10 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację: Agnieszka Świątek-Druś 2019-05-10
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-05-10 15:05:27
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2019-05-10 15:18:21

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2019-05-17
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-05-17 16:06:52