Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Terminy w postępowaniu administracyjnym podczas COVID-19

Znowelizowana w ostatnich dniach marca specustawa dotycząca COVID-19 wprowadza, że w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniu administracyjnym nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu.

Wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów następuje z mocy ustawy. Oznacza to, że i organ i strona postępowania, mogą na podstawie art. 15 zzs specustawy ws. koronawirusa pozostawać w tzw. bezczynności do czasu ustania epidemii.

Już jest! "Podręcznik Inspektora Ochrony Danych" w polskiej wersji językowej

"Podręcznik Inspektora Ochrony Danych" to zbiór wytycznych dla IOD dotyczących sposobu zapewnienia zgodności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Opracowany w ramach projektu „T4DATA" poradnik jest dostępny także w polskiej wersji językowej.

Podręcznik ma zwiększać świadomość i rozumienie roli, kompetencji i głównych obowiązków inspektorów ochrony danych oraz ułatwić tworzenie europejskiej kultury monitorowania, przeglądu i oceny przetwarzania danych. Niewątpliwie może być pomocny w określeniu, jak w kontekście RODO należy patrzeć na status i gwarancje związane z pełnieniem funkcji inspektora.

Publikacja ma charakter pomocniczy i zawiera wskazówki, których zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowej analizy. Dlatego opublikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organu nadzorczego.

Poradnik przygotowano jako element materiałów szkoleniowych dla trenerów w ramach międzynarodowego projektu „T4DATA”, a wraz z platformą edukacyjną z wykładami dla inspektorów ochrony danych stanowią rezultaty tego przedsięwzięcia, które będą dostępne, mimo że wspomniany projekt zakończy się na początku stycznia 2020 roku.

Podręcznik w wersji polskiej i angielskiej dostępny jest poniżej.

2019-12-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację: Adam Sanocki 2019-12-27
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2019-12-23 12:12:49
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2020-03-19 09:07:40

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-12-27
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2020-03-19 09:07:55
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2019-12-27
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2020-03-19 09:07:58