Unijne rozporządzenie wymusi zmianę podejścia do stosowania monitoringu wizyjnego, 25-27.10.2017 r.

Podmioty systematycznie monitorujące na dużą skalę miejsca publicznie dostępne po 25 maja 2018 r. będą zobowiązane do dokonywania oceny skutków dla ochrony danych.

Wymóg ten wynika z unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które zacznie być stosowane właśnie od 25 maja 2018 r. Okazją do wskazania na tę m.in. kwestię w kontekście działalności straży miejskich i gminnych była odbywająca się w Sulejowie od 25 do 27 października 2017 r. V edycji konferencji organizowanej przez Akademię Monitoringu Wizyjnego, Krajową Radę Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz Straż Miejską w Częstochowie.

Uczestniczyli w niej przedstawiciele straży miejskich i gminnych, urzędów gmin, producentów rozwiązań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz inni zaproszeni goście, w tym przedstawiciel Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Zebrani dyskutowali o nowych rozwiązaniach technologicznych w zakresie monitoringu miejskiego. Zarówno praktycy, jak i specjaliści prezentowali nowoczesne technologie oraz praktyczne zastosowanie sztucznej inteligencji w analizie obrazu. Ponadto strażnicy miejscy podzielili się praktycznymi aspektami związanymi z analizą zdarzeń z monitoringu miejskiego. Nie zabrakło również odniesień do aspektów społecznych, psychologicznych i prawnych dotyczących monitoringu.

Przedstawiciele Akademii Monitoringu Wizyjnego oraz Straży Miejskiej w Częstochowie zaprezentowali sposoby na zwiększenie skuteczności miejskiego systemu monitoringu na poziomie operatorów, dyżurnych i wykorzystania nagrań przez dzielnicowych i mieszkańców miasta.

Na kwestie prawne szczególną uwagę zwracał ekspert z GIODO, Michał Mazur. Przypomniał, że od 25 maja 2018 r., gdy zacznie być stosowane ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, jego przepisy będą się także odnosiły do monitoringu wizyjnego. Podkreślał, że rodzi to określone konsekwencje. Otóż, po pierwsze, zlikwidowany zostanie obowiązek rejestracji zbiorów danych w GIODO. Po drugie, w przypadku systematycznego monitorowania na dużą skalę miejsc dostępnych publicznie, konieczne będzie dokonywanie oceny skutków dla ochrony danych. Jest to obowiązek wynikający wprost z przepisów rozporządzenia i jest konsekwencją nowego, proaktywnego podejścia do ochrony danych osobowych.

W związku z tym, że pomiędzy koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa publicznego a prawem do prywatności istnieje cienka granica, a na poziomie ustawowym nadal brakuje odpowiednich, jednoznacznych przepisów, przedstawiciel GIODO po raz kolejny wskazywał, że kwestię stosowania monitoringu wizyjnego należy w sposób kompleksowy pilnie uregulować na poziomie ustawy, o co Generalny Inspektor zabiega od wielu lat.

2018-07-02 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Andrzej Kaczmarek 2017-10-31
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-07-02 14:07:38
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-07-04 10:32:49