Planowane rozporządzenie unijne tematem spotkania w Ambasadzie Brytyjskiej w Warszawie, 15.03.2016 r
O nadchodzących zmianach w dziedzinie ochrony danych osobowych, które obowiązywać będą w całej Unii Europejskiej bez potrzeby implementacji do krajowego porządku prawnego, dyskutowano podczas spotkania Grupy Roboczej ds. Telekomunikacji, Mediów i Technologii, działającej w ramach British Polish Chamber of Commerce (BPCC), które z udziałem przedstawiciela Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odbyło się 15 marca 2016 r. w Ambasadzie Brytyjskiej Warszawie. Współorganizatorem spotkania Grupy była Kancelaria Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy Sp. k. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajduje się na portalu BPCC: http://bpcc.org.pl/pl/event-coverages/ida-zmiany-ochrona-danych-osobowych-na-nowo-planowane-rozporzadzenie-unijne-okiem-regulatora-i-okiem-praktyka
Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
16 marca 2016 r. przedstawiciel GIODO uczestniczył w warsztatach dotyczących wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych zorganizowanych przez CIPL, Hunton & Williams w Amsterdamie.
Rusza cykl spotkań GIODO z przedsiębiorcami
Generalny Inspektor zaprasza na spotkania poświęcone nowej roli ABI oraz przyszłym ramom prawnym ochrony danych osobowych w UE.
Wykłady dla słuchaczy KSAP
Ochrona danych osobowych w administracji publicznej to temat wykładów dla studentów KSAP.
Jak chronić dane osobowe pracowników, 3.03.2016 r.
Jakie zasady pracodawcy muszą stosować przy przetwarzaniu danych osobowych pracowników dyskutowali uczestnicy konferencji organizowanej 3 marca 2016 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.
Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
W dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
Status prawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję naukową poświęconą funkcjonowaniu ABI w Polsce.
Seminarium z zakresu obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych dla podmiotów spół
Ochrona danych osobowych pracowników w świetle przepisów dotyczących lustracji spółdzielni była głównym tematem seminarium, które z udziałem Pana Ministra Andrzeja Lewińskiego, zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odbyło się w dniu 2 lutego 2016 r. w Warszawie.
„Big Data – korzyści i zagrożenia” - debata w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 11.01.2016 r.
„Big Data – korzyści i zagrożenia” to temat debaty ekspertów, która odbyła się w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.