„Big Data – korzyści i zagrożenia” - debata w „Dzienniku Gazecie Prawnej”, 11.01.2016 r.

„Big Data – korzyści i zagrożenia” to temat debaty ekspertów, która odbyła się w redakcji „Dziennika Gazety Prawnej” z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Jej współorganizatorami byli dr Edyta Bielak-Jomaa – Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz Jadwiga Sztabińska, redaktor naczelna pisma. Wybór tematu debaty nie był przypadkowy. To bowiem jedna z ważniejszych kwestii, jaka będzie omawiana podczas tegorocznych obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Do udziału w dyskusji zaproszeni zostali wybitni eksperci zajmujący się ochroną danych osobowych oraz kwestiami praktycznego zastosowania rozwiązań analityki biznesowej danych: dr Arwid Mednis, radca prawny, partner w Kancelarii Wierzbowski Eversheds, wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, dr Paweł Litwiński, adwokat, ekspert Instytutu Allerhanda, oraz mecenas Wojciech Dziomdziora, wiceprezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, radca prawny, counsel w Kancelarii Domański, Zakrzewski, Palinka. Biuro GIODO reprezentowali dr Edyta Bielak–Jomaa oraz minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO.

Rozwój nowych technologii i globalizacja niewątpliwie spowodowały, że skala pozyskiwania, gromadzenia i wymiany informacji, w tym danych osobowych, osiągnęła niebotyczne rozmiary. Doskonalone i coraz powszechniej wykorzystywane są narzędzia analityczne, służące do zbierania z wielu źródeł licznych danych i informacji oraz wywodzenia z nich wniosków. Scharakteryzowaniu tego złożonego zjawiska, jakim jest Big Data, poświęcona była pierwsza część debaty. Minister Andrzej Lewiński, próbując je zdefiniować, wskazał też na fakt wykształcenia się nowej profesji - Data Scientist.

Uczestnicy dyskusji z jednej strony zwracali uwagę na korzyści, jakie wiążą się ze stosowaniem Big Data, z drugiej zaś uczulali na zagrożenia.

Biorąc pod uwagę korzyści społeczne, które niesie ze sobą Big Data, należy wypracować takie rozwiązania, by skutecznie chronić godność, prywatność i wolność człowieka – mówiła dr Edyta Bielak–Jomaa.

Jak się wydaje, prawo nigdy nie będzie w stanie nadążyć za rozwojem technologii – stąd rolą przepisów prawa nie powinno być drobiazgowe opisywanie rozwiązań Big Data, a raczej ochrona osób, których dane dotyczą, przed naruszaniem ich prywatności przez tego rodzaju rozwiązania – wskazywał z kolei dr Paweł Litwiński.

Podobnego zdania był mecenas Wojciech Dziomdziora. Jak mówił: – Od strony regulacyjnej, ze względu na bardzo szybko zmieniające się technologie i stawiane przez nie nowe wyzwania, konieczne jest szersze korzystanie z samo- i współregulacji. Organy regulacyjne na czele z GIODO powinny ściśle współpracować z rynkiem i przedstawicielami organizacji pozarządowych w wypracowywaniu kodeksów dobrych praktyk i wytycznych czy procedur certyfikacyjnych.

Debata, którą prowadził redaktor Sławomir Wikariak zostanie opublikowana w „Dzienniku Gazecie Prawnej” 28 stycznia 2016 r.

2018-07-05 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Małgorzata Kałużyńska-Jasak 2016-01-26
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-07-05 13:07:03
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-07-05 13:20:28