Porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

W dniu 23 lutego 2016 r. w Warszawie podpisane zostało porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych pomiędzy dr Edytą Bielak-Jomaa, Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (GIODO) a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, reprezentowanym przez JM Rektora ks. prof. dr hab. Stanisława Dziekońskiego. Współpraca obejmuje wspólne przedsięwzięcia w obszarze działalności naukowo-badawczej, edukacyjnej, promocyjnej, wydawniczej, a także organizacyjnej, związanej z m.in. funkcjonowaniem na tej Uczelni studiów podyplomowych dotyczących zagadnień związanych z ochroną danych osobowych.

Porozumienie jest efektem dotychczasowej wieloletniej współpracy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zakresie właściwego stosowania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa sieci i informacji, a także współorganizacji spotkań i konferencji dotyczących tej tematyki.

2018-07-09 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-02-24
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-07-09 10:07:10
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-07-09 10:24:50