Rusza cykl spotkań GIODO z przedsiębiorcami

Promując wiedzę na temat ochrony danych osobowych oraz obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, Generalny Inspektor zaprasza na spotkania poświęcone nowej roli ABI oraz przyszłym ramom prawnym ochrony danych osobowych w UE. W ramach planowanych wydarzeń poruszane będą wszelkie kwestie związane ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych, niemniej jednak, z uwagi na bliski termin formalnego przyjęcia nowych ram prawnych ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej, dominującym tematem szkoleń staje się obecnie projekt ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Już 15 marca 2016 r. w Warszawie odbędzie się spotkanie Grupy Roboczej Polsko-Brytyjskiej Izby Handlowej poświęcone w całości zmianom w przepisach dotyczących ochrony danych osobowych na poziomie Unii Europejskiej.

Status ABI w świetle obowiązujących przepisów - jego zadania, obowiązki i odpowiedzialność prawna, kwestie związane z niezależnością i samodzielnością organizacyjną w jednostce - a także status i zadania inspektora ochrony danych w przyszłych ramach prawnych UE będą z kolei tematem spotkań, które z udziałem GIODO i jego przedstawicieli odbędą się w dniach 16-17 marca 2016 r. w Gdyni i Starogardzie Gdańskim.

  • Gospodarzem szkoleniowego panelu dyskusyjnego organizowanego w dniu 16 marca 2016 r. jest Wyższa Szkoła  Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, z którą w 2015 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zawarł porozumienie o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.
  • Natomiast na zaproszenie Starogardzkiego Klubu Biznesu – Związku Pracodawców, odbędzie się 17 marca 2016 r. w Starogardzie Gdańskim szkolenie dedykowane pracodawcom i osobom zajmującym się ochroną danych osobowych w przedsiębiorstwach.

Serdecznie zapraszamy!

2018-07-11 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2016-03-11
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-07-11 08:07:56
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-07-11 08:49:35