Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

34. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 17.07.2020 r.

Podczas 34. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła oświadczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE  w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems. Rada przyjęła wytyczne w sprawie współzależności pomiędzy dyrektywą  w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (PSD2) a ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), a także odpowiedź na pismo skierowane od eurodeputowanej Ďuriš Nicholsonovy w sprawie ustalania kontaktów zakaźnych i interoperacyjności aplikacji oraz oceny skutków dla ochrony danych.

EROD przyjęła oświadczenie w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE  w sprawie C-311/18 Data Protection Commissioner przeciwko Facebook Ireland Ltd. i Maximilian Schrems, które unieważnia decyzję 2016/1250 w sprawie adekwatności ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA i za ważną uznaje decyzję Komisji 2010/87 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom przetwarzającym dane mającym siedzibę w krajach trzecich.

EROD przyjęła również wytyczne dotyczące dyrektywy w sprawie usług płatniczych (PSD2). PSD2 unowocześnia ramy prawne rynku usług płatniczych. Co ważne, PSD2 wprowadza ramy prawne dla nowych usług inicjowania transakcji płatności (PISP) i usług dostępu do informacji o rachunku (AISP). Użytkownicy mogą żądać, aby nowym dostawcom usług płatniczych przyznano dostęp do ich rachunków płatniczych. W efekcie prac zainteresowanych stron, które odbyło się w lutym 2019 r., EROD opracowała wytyczne w sprawie stosowania RODO do nowych usług płatniczych.

Na koniec Rada przyjęła odpowiedź na pytania poseł do Parlamentu Europejskiego p. Ďuriš Nicholsonovej dotyczące ochrony danych w kontekście walki z COVID-19. Pismo odnosi się do kwestii harmonizacji i interoperacyjności aplikacji służących do ustalania kontaktów zakaźnych, wymogu oceny skutków dla ochrony danych dla takiego przetwarzania oraz czasu trwania przetwarzania.

W związku z 34. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Agenda 34. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20200717plen1.2_agenda_public.pdf.

2020-07-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-07-23
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-23 15:07:29
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-09-07 11:28:06

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-07-23
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-07-23 15:05:12