Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

37. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 02.09.2020 r.

Podczas 37. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła Wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO, a także Wytyczne w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych. Ponadto EROD utworzyła grupę roboczą ds. skarg wniesionych w następstwie wyroku TSUE w sprawie Schrems II oraz grupę roboczą ds. środków uzupełniających, których zastosowania można wymagać od podmiotów przekazujących i odbierających dane w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych podczas przekazywania danych w świetle wyroku TSUE w sprawie Schrems II.

Rada przyjęła Wytyczne w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego na gruncie RODO. Od rozpoczęcia obowiązywania RODO pojawiły się pytania, w jakim stopniu rozporządzenie wprowadziło zmiany do tych pojęć, w szczególności w odniesieniu do pojęcia współadministrowania (jak stanowi art. 26 RODO oraz w następstwie szeregu orzeczeń TSUE), jak również obowiązków podmiotów przetwarzających (w szczególności art. 28 RODO) określonych w rozdziale IV RODO.

EROD przyjęła również Wytyczne w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych. Wytyczne te mają na celu dostarczenie zainteresowanym stronom praktycznych wskazówek i zawierają przykłady różnych sytuacji, ułatwiające zidentyfikowanie „scenariusza” najbardziej zbliżonego do praktyki targetowania, którą zainteresowani będą mieli zamiar zastosować.

Rada utworzyła grupę roboczą, która rozpatrzy skargi złożone w następstwie wyroku TSUE w sprawie Schrems II. 101 identycznych skarg zostało wniesionych do organów ochrony danych państw EOG przeciwko kilku administratorom w państwach członkowskich EOG w związku z korzystaniem przez nich z usług Google oraz Facebook, które obejmują przekazywanie danych osobowych.

W związku z 37. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-thirty-seventh-plenary-session-guidelines-controller_pl.

Agenda 37. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20200902plen1.2agenda_public.pdf.

2020-09-07 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-09-07
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-09-07 11:09:10
Ostatnio modyfikował: Iwona Jeleń 2020-09-08 09:57:56

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-09-07
Wprowadził‚ informację: Iwona Jeleń 2020-09-07 11:22:57