Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

40. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 20.10.2020 r.

Podczas 40. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych. Wytyczne koncentrują się na obowiązku uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych,  zgodnie z artykułem 25 RODO.

Wytyczne zawierają wskazówki, jak skutecznie wdrażać zasady ochrony danych zawarte w art. 5 RODO, wymieniając kluczowe elementy projektowania i domyślne, a także praktyczne przykłady ilustrujące.

EROD podjęła również decyzję o ustanowieniu Ram Skoordynowanego Egzekwowania Prawa. Dokument zapewnia strukturę do koordynowania powtarzających się corocznych działań organów nadzorczych EROD. Celem instrumentu jest ułatwienie wspólnych działań w elastyczny i skoordynowany sposób, począwszy od wspólnego podnoszenia świadomości i gromadzenia informacji, po kontrole egzekwowania prawa i wspólne postępowania.

EROD przyjęła także pismo w odpowiedzi do Europejskiej Akademii Wolności Informacji i Ochrony Danych (niem. Europäische Akademie für Informationsfreiheit und Datenschutz) w sprawie konsekwencji art. 17 dyrektywy w sprawie prawa autorskiego dla ochrony danych, w szczególności w odniesieniu do programów filtrujących (ang. upload filters).

W związku z 40. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-40th-plenary-session-guidelines-data-protection-design_pl.  

Agenda 40. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/agenda-meetings/agenda-fortieth-plenary_pl.

2020-10-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-10-23
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-10-23 10:10:13
Ostatnio modyfikował: Ewelina Janczylik-Foryś 2020-10-23 11:26:40

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-10-23
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-10-23 11:04:28