Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

41. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych - dzień drugi, 10.11.2020 r.

Drugiego dnia 41. posiedzenia plenarnego, EROD przyjęła zalecenia w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE, jak również zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru.

Oba dokumenty zostały przyjęte w konsekwencji wyroku TSUE w sprawie „Schrems II”. Zalecenia mają pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym dane, działającym jako podmioty przekazujące dane, w ich obowiązku określenia i wdrożenia odpowiednich środków uzupełniających, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia merytorycznie równoważnego stopnia ochrony danych przekazywanych do państw trzecich. W ten sposób EROD dąży do spójnego stosowania RODO i wyroku Trybunału w całym EOG.

Zalecenia zawierają plan działań, jakie muszą podjąć podmioty przekazujące dane, aby ustalić, czy muszą wdrożyć środki uzupełniające, żeby móc przesyłać dane poza EOG zgodnie z prawem UE, oraz pomóc im określić te, które mogłyby być skuteczne. Chcąc wesprzeć podmioty przekazujące dane, zalecenia zawierają również otwarty katalog przykładowych środków uzupełniających i niektórych warunków, które musiałyby spełniać, aby były skuteczne.

Ponadto EROD przyjęła zalecenia w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru. Zalecenia te uzupełniają zalecenia w sprawie środków uzupełniających. Zapewniają podmiotom przekazującym dane elementy pozwalające ustalić, czy ramy prawne regulujące dostęp organów publicznych do danych w celach nadzoru w państwach trzecich, można uznać za uzasadnioną ingerencję w prawa do prywatności i ochrony danych osobowych, a zatem jako nienaruszające zobowiązań wynikających z art. 46 RODO w zakresie narzędzi przekazywania danych, na których polegają podmioty przekazujące i odbierające dane.

Organy nadzorcze EOG będą nadal koordynować swoje działania w ramach EROD w celu zapewnienia spójności w stosowaniu unijnego prawa ochrony danych.

W związku z 41. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2020/european-data-protection-board-41st-plenary-session-edpb-adopts-recommendations_en.

Agenda 41. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20201109-10plen1.2_agenda_public.pdf.

2020-11-13 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-13
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-11-13 13:11:56
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2020-11-13 13:49:27

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2020-11-13
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2020-11-13 13:48:31