Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

44. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 14.01.2021 r.

Podczas 44. posiedzenia plenarnego EROD i EIOD przyjęły wspólne opinie w sprawie dwóch zestawów klauzul umownych: opinię w sprawie standardowych klauzul umownych między administratorami a podmiotami przetwarzającymi oraz opinię w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich.

Standardowe klauzule umowne między administratorami a podmiotami przetwarzającymi będą miały skutek w całej UE i mają na celu zapewnienie pełnej harmonizacji i pewności prawa w całej Unii Europejskiej, w odniesieniu do umów między administratorami a podmiotami przetwarzającymi.

EROD i EIOD zwracają się m.in. o zapewnienie stronom wystarczającej jasności co do sytuacji, w których mogą polegać na standardowych klauzulach umownych oraz podkreślają, że nie należy wykluczać sytuacji związanych z przekazywaniem poza UE.

Projektowane standardowe klauzule umowne dotyczące przekazywania danych osobowych do państw trzecich zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c) RODO zastąpią istniejące standardowe klauzule umowne dotyczące międzynarodowego przekazywania danych przyjęte na podstawie dyrektywy 95/46, które wymagały aktualizacji w celu dostosowania ich do wymogów RODO oraz treści wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Schrems II, a także w celu lepszego odzwierciedlenia powszechnego stosowania nowych i bardziej złożonych operacji przetwarzania, często z udziałem wielu podmiotów odbierających i podmiotów przekazujących dane. Przede wszystkim, nowe standardowe klauzule umowne zawierają bardziej szczegółowe zabezpieczenia w przypadku, gdy prawo państwa przeznaczenia wpływa na zgodność z klauzulami, w szczególności w przypadku wiążących wniosków organów publicznych o udostępnienie danych osobowych.

EROD i EIOD zwracają się do Komisji o odwołanie się do ostatecznej wersji zaleceń EROD w sprawie środków uzupełniających, jeżeli ostateczna wersja zaleceń zostanie przyjęta przed podjęciem decyzji przez Komisję. Dokument ten został przedłożony do konsultacji społecznych trwających do 21 grudnia 2020 r. i nadal podlega ewentualnym dalszym modyfikacjom na podstawie wyników konsultacji społecznych.

W związku z 44. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-edps-adopt-joint-opinions-new-sets-sccs_pl.

Agenda 44. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20210114plen1.2agenda_public.pdf.

2021-01-18 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-01-18
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-01-18 15:01:32
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-01-18 15:18:52

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-01-18
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-01-18 15:17:39