Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

45. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 02.02.2021 r.

Podczas 45. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła Zalecenia dotyczące art. 36 dyrektywy policyjnej w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony, Opinię w sprawie uzgodnień administracyjnych H3C/PCAOB, Oświadczenie w sprawie nowego projektu drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości, Odpowiedź na kwestionariusz KE dotyczący przetwarzania danych osobowych do celów badań naukowych oraz omówiła politykę prywatności Whatsapp.

EROD przyjęła Zalecenia w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych osobowych na mocy dyrektywy 2016/680 (tzw. „dyrektywy policyjnej”). EROD zapewnia spójne stosowanie unijnych przepisów o ochronie danych w UE, w tym dyrektywy „policyjnej”, która dotyczy przetwarzania danych osobowych do celów egzekwowania prawa.

EROD przyjęła opinię w sprawie projektu uzgodnienia administracyjnego dotyczącego przekazywania danych osobowych między francuskim Komitetem Audytu (H3C) a amerykańską Radą Nadzorczą Księgowości Spółki Publicznej (PCAOB).

EROD przyjęła Oświadczenie w sprawie projektu przepisów dotyczących protokołu do Konwencji o cyberprzestępczości. Niniejsze oświadczenie uzupełnia wkład EROD w projekt drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości (Konwencja budapeszteńska) i jest następstwem publikacji nowego projektu przepisów.

EROD przyjęła odpowiedź na kwestionariusz Komisji Europejskiej dotyczący przetwarzania danych osobowych na potrzeby badań naukowych, koncentrując się na badaniach związanych ze zdrowiem.

Na koniec członkowie Rady wymienili poglądy na temat ostatniej aktualizacji polityki prywatności WhatsApp. EROD będzie nadal ułatwiać wymianę informacji między organami, aby zapewnić spójne stosowanie prawa o ochronie danych w całej UE zgodnie ze swoim mandatem.

W związku z 45. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/european-data-protection-board-45th-plenary-session_pl.

Agenda 45. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/02022021plen1.2agenda_public.pdf.

2021-02-04 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-02-04
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-02-04 12:02:28
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-02-04 12:41:48

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-02-04
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-02-04 12:41:25