Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

46. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 09.03.2021 r.

Podczas 46. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła szereg dokumentów: Program prac na lata 2021-2022, Oświadczenie dotyczące rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej, Wytyczne w sprawie wirtualnych asystentów głosowych i Wytyczne w sprawie pojazdów połączonych, a także dyskutowała nad odpowiednim stopniem ochrony w Zjednoczonym Królestwie.

EROD przyjęła, zgodnie z art. 29 swojego Regulaminu wewnętrznego, program prac na lata 2021-2022, który jest zgodny z priorytetami określonymi w Strategii EROD na lata 2021-2023, co pozwoli zrealizować strategiczne cele Rady.

EROD przyjęła Oświadczenie dotyczące projektu rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej. EROD przypomina, że to krajowe organy ochrony danych powinny mieć nadzór nad przepisami dotyczącymi prywatności zawartymi w przyszłym rozporządzeniu, aby wykładnia i egzekwowanie rozporządzenia było zharmonizowane w całej UE i gwarantowało równe szanse na Jednolitym Rynku Cyfrowym. 

EROD przyjęła Wytyczne w sprawie wirtualnych asystentów głosowych, które mają na celu ustalenie najistotniejszych wyzwań związanych z przestrzeganiem przepisów przez wirtualnych asystentów głosowych oraz przedstawienie zainteresowanym stronom zaleceń jak sobie z nimi radzić. Wytyczne zostaną przekazane do publicznych konsultacji na okres sześciu tygodni.

EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie pojazdów połączonych uwzględniającą uwagi i opinie zebrane podczas konsultacji publicznych.

EROD omówiła projekty decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie, które otrzymała od Komisji Europejskiej.

EROD przyjęła także Wspólną opinię EROD-EIOD dotyczącą rozporządzenia w sprawie zarządzania danymi. Oświadczenie prasowe w tej sprawie zostanie opublikowane osobno.

W związku z 46. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/european-data-protection-board-46th-plenary-session_pl

Agenda 46. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem:
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/09032021plen1.2agenda_public.pdf

2021-03-11 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-03-11
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-03-11 13:03:27
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-03-11 13:32:58

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-03-11
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-03-11 13:30:37
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-03-19
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-03-19 15:00:30