Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

48. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 13.04.2021 r.

Podczas posiedzenia plenarnego EROD przyjęła dwie Opinie w sprawie projektów decyzji stwierdzających odpowiedni stopień ochrony w Zjednoczonym Królestwie.

Opinia 14/2021 opiera się na RODO i ocenia zarówno ogólne aspekty ochrony danych, jak i rządowy dostęp do danych osobowych przekazywanych z EOG w celach egzekwowania prawa i bezpieczeństwa narodowego uwzględnionych w projekcie decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony. Ocena ta jest oparta na dokumencie Grupy Roboczej Art. 29 dotyczącym Odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych osobowych. Opinia 15/2021 jest oparta na dyrektywie 2016/680 („dyrektywie policyjnej”) i analizuje projekt decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony w świetle Zaleceń 01/2021 w sprawie odpowiedniego stopnia ochrony przekazywanych danych osobowych na mocy dyrektywy 2016/680, jak również odpowiedniego orzecznictwa odzwierciedlonego w Zaleceniach 02/2020 w sprawie niezbędnych gwarancji europejskich dla środków nadzoru.

Rada przyjęła Wytyczne w sprawie stosowania art. 65. ust. 1 lit. a) RODO w celu nakreślenia głównych etapów procedury i wyjaśnienia właściwości EROD w zakresie przyjmowania prawnie wiążących decyzji na podstawie art. 65 ust. 1 lit. a) RODO.

EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie targetowania użytkowników mediów społecznościowych po konsultacjach publicznych.

EROD przyjęła także Oświadczenie w sprawie umów międzynarodowych obejmujących przekazywanie danych.

W związku z 48. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/european-data-protection-board-48th-plenary-session_en .

Agenda 48. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/20210413plen1.3_agenda_public.pdf

2021-04-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-04-15
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-04-15 16:04:33
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-04-15 16:14:39

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-04-15
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-04-15 16:07:39