Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

50. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 18.06.2021 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła ostateczną wersję Zaleceń w sprawie środków uzupełniających, pismo do instytucji UE w sprawie aspektów prywatności i ochrony danych ewentualnego cyfrowego euro oraz wyznaczyła trzech członków EROD do Rady ETIAS ds. wytycznych w zakresie praw podstawowych

Podczas posiedzenia plenarnego EROD przyjęła ostateczną wersję Zaleceń 1/2020 w sprawie środków uzupełniających narzędzia przekazywania danych w celu zapewnienia zgodności ze stopniem ochrony danych osobowych UE, po konsultacjach publicznych. Zalecenia te zostały po raz pierwszy przyjęte w listopadzie 2020 r. w następstwie orzeczenia TSUE w sprawie Schrems II. Mają one na celu pomóc administratorom i podmiotom przetwarzającym działającym jako podmioty przekazujące dane w ich obowiązku określenia i wdrożenia odpowiednich środków uzupełniających, jeżeli są one niezbędne do zapewnienia merytorycznie równoważnego stopnia ochrony danych przekazywanych do państw trzecich.

Przyjęta wersja dokumentu zawiera kilka istotnych zmian uwzględniających uwagi otrzymane w wyniku konsultacji publicznych, m. in. nacisk na znaczenie badania praktyk organów publicznych państwa trzeciego w ramach oceny prawnej podmiotu przekazującego dane w celu ustalenia czy ustawodawstwo lub praktyki państwa trzeciego wpływają - w praktyce - na skuteczność narzędzia przekazywania danych z art. 46 RODO.

Zalecenia 1/2020 w sprawie środków uzupełniających są już dostępne na stronie EROD: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en

EROD przyjęła także pismo skierowane do instytucji UE w sprawie aspektów prywatności i ochrony danych związanych z ewentualnym wprowadzeniem cyfrowego euro.

EROD wyznaczyła trzech przedstawicieli do Rady ds. wytycznych w zakresie praw podstawowych europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS).

Podczas posiedzenia plenarnego EROD przyjęła także wspólną opinię EROD i EIOD dotyczącą projektu rozporządzenia w sprawie sztucznej inteligencjiwzywającą do zakazu wykorzystywania sztucznej inteligencji do automatycznego rozpoznawania cech ludzkich w przestrzeni publicznej oraz niektórych innych zastosowań sztucznej inteligencji, które mogą prowadzić do niesprawiedliwej dyskryminacji (więcej informacji nt. opinii znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/138/2090).

W związku z 50. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenia prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-final-version-recommendations-supplementary-measures-letter-eu_en

Agenda 50. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-06/20210618plen1.2agenda_public_0.pdf

2021-06-23 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-06-23
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-06-23 11:06:12
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-06-28 13:07:31

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-06-23
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-06-23 11:23:11