Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

51. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 07.07.2021 r.

Podczas 51. posiedzenia plenarnego EROD przyjęła Wytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych. Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie stosowania artykułów 40 ust. 3 i 46 ust. 2 lit. e) RODO.

EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie wirtualnych asystentów głosowych (VVA) oraz Wytycznych w sprawie pojęć administratora i podmiotu przetwarzającego

W związku z tym, że TikTok ma jednostkę organizacyjną w Unii Europejskiej oraz w związku z ustaleniem głównej jednostki organizacyjnej TikTok w Irlandii dla będących w toku spraw dotyczących aplikacji TikTok, EROD podjęła decyzję o rozwiązaniu Grupy roboczej ds. TikTok.

Ponadto EROD odbyła dyskusję na temat możliwych tematów na potrzeby jej pierwszego działania w zakresie egzekwowania prawa, w następstwie decyzji z dnia 20 października 2020 r. EROD dotyczącej ustanowienia Ram skoordynowanego egzekwowania prawa.

W związku z 51. posiedzeniem plenarnym na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, którego tłumaczenie w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej: https://edpb.europa.eu/news/news/2021/edpb-adopts-guidelines-codes-conduct-tool-transfers-final-versions-guidelines_pl.

Agenda 51. posiedzenia plenarnego EROD jest dostępna pod adresem: https://edpb.europa.eu/system/files/2021-07/20210707plen1.2agenda_public.pdf.

2021-07-12 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-07-12
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-07-12 15:07:21
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2021-07-12 15:59:31

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2021-07-12
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2021-07-12 15:56:37