photo
28.02.2022

61. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 22.02.2022 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła odpowiedź do LIBE w sprawie drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji o cyberprzestępczości, wytyczne w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do międzynarodowego przekazywania danych, pismo w sprawie odpowiedzialności AI oraz wyznaczyła przedstawicieli do grupy ENISA ds. certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego dla zainteresowanych stron.

EROD przyjęła pismo w odpowiedzi na wniosek Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Parlamentu Europejskiego (LIBE) w sprawie drugiego protokołu dodatkowego do Konwencji Rady Europy o cyberprzestępczości oraz w związku z dwoma wnioskami Komisji Europejskiej dotyczącymi decyzji Rady upoważniających państwa członkowskie do podpisania i ratyfikowania protokołu.

W swojej odpowiedzi EROD przypomina, że stopień ochrony danych osobowych przekazywanych do państw trzecich wynikający z protokołu musi być zasadniczo odpowiadający stopniowi ochrony zapewnianemu w Unii. EROD odnosi się również do opinii EIOD w sprawie wniosków Komisji i podkreśla niektóre z jej kluczowych punktów.

EROD przyjęła ostateczną wersję Wytycznych w sprawie kodeksów postępowania jako narzędzia do przekazywania danych po konsultacjach publicznych, uwzględniając informacje zwrotne otrzymane od zainteresowanych stron. Głównym celem wytycznych jest wyjaśnienie stosowania  art. 40 ust. 3 i art. 46 ust. 2 lit. e) RODO.

EROD przyjęła także pismo w sprawie odpowiedzialności sztucznej inteligencji. W swoim piśmie EROD z zadowoleniem przyjmuje inicjatywę Komisji Europejskiej mającą na celu dostosowanie zasad odpowiedzialności do ery cyfrowej i sztucznej inteligencji, w świetle oceny dyrektywy w sprawie odpowiedzialności za produkty. EROD uważa między innymi, że należy wzmocnić zasady odpowiedzialności dostawców systemów sztucznej inteligencji, tak aby podmioty przetwarzające dane i administratorzy mogli w pełni polegać na tych systemach.

Na koniec EROD wyznaczyła swoich przedstawicieli do udziału w nowo utworzonej Grupie Interesariuszy ds. Certyfikacji i Cyberbezpieczeństwa (SCCG) przy Agencji Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa (ENISA). SCCG będzie doradzać ENISA i Komisji Europejskiej w strategicznych kwestiach dotyczących certyfikacji bezpieczeństwa cybernetycznego.

 

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe.  

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Porządek obrad 61. posiedzenia plenarnego EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2022-02-28
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-18 10:03:17
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2022-03-18 10:56:43