Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

62. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 14.03.2022 r.

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych, zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby współpracy w zakresie egzekwowania prawa między organami nadzorczymi EOG a państwami trzecimi.

EROD przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO. Opracowanie takich wytycznych jest częścią strategiiprogramu prac EROD na lata 2021-2022 w celu wspierania skutecznego egzekwowania prawa i skutecznej współpracy między krajowymi organami nadzorczymi. Wytyczne zawierają szczegółowy opis współpracy między organami nadzorczymi w ramach RODO i mają na celu dalsze zwiększenie spójnego stosowania przepisów prawa dotyczących mechanizmu kompleksowej współpracy. Wytyczne pomagają organom nadzorczym w interpretacji i stosowaniu własnych procedur krajowych w taki sposób, aby były zgodne ze współpracą w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy i pasowały do niej.

EROD przyjęła wytyczne dotyczące tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych.  Wytyczne zawierają praktyczne zalecenia dla projektantów i użytkowników platform mediów społecznościowych dotyczące sposobu oceny i unikania tzw. „dark patterns” w interfejsach mediów społecznościowych, które naruszają wymogi RODO.

EROD przyjęła zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych na potrzeby współpracy w zakresie egzekwowania prawa między organami nadzorczymi EOG a państwami trzecimi. Zestaw narzędzi może być wykorzystywany zarówno do uzgodnień administracyjnych opracowanych w ramach EROD przez same organy nadzorcze, jak i do umów międzynarodowych negocjowanych przez Komisję Europejską. Zestaw narzędzi obejmuje kluczowe tematy, takie jak egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, zgodność z zasadami ochrony danych i sądowe środki zaskarżenia.

Ponadto EROD przyjęła wspólną opinię EROD i EIOD w sprawie wniosków dotyczących przedłużenia unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 o 12 miesięcy oraz zmiany niektórych przepisów, takich jak rozszerzenie rodzajów testów na COVID - 19 akceptowanych w kontekście podróży na terenie UE i wyjaśnienie, że zaświadczenia o szczepieniu powinny zawierać liczbę dawek podanych posiadaczowi zaświadczenia, niezależnie od państwa członkowskiego, w którym je podano.

 

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe, dotyczące przyjętej opinii

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Porządek obrad 62. posiedzenia plenarnego EROD

2022-03-16 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-03-16
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-03-16 07:03:38
Ostatnio modyfikował: Kacper Sokołowski 2022-04-04 08:49:11

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-03-16
Wprowadził‚ informację: Edyta Madziar 2022-03-16 07:34:18
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2022-03-21
Wprowadził‚ informację: Ewelina Janczylik-Foryś 2022-03-21 15:09:29