1. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 25.05.2018

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych 25 maja 2018 r. uczestniczył w 1. posiedzeniu plenarnym Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) w Brukseli.

Tego dnia rozpoczęło się stosowanie oczekiwanego od dawna ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), zaś poprzedzająca je dyrektywa 95/46/WE została uchylona. W tym dniu przestała też istnieć Grupa Robocza Artykułu 29, zrzeszająca niezależne organy ochrony danych, i została zastąpiona nowym organem: Europejską Radą Ochrony Danych (EROD). 

W skład Rady wchodzą przewodniczący krajowych organów nadzorczych oraz Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD), a także przedstawiciel Komisji Europejskiej, który nie ma jednak prawa głosu.

Podstawową rolą Rady jest zapewnienie spójnego stosowania RODO, ale ma ona również dodatkowe kompetencje. Doradza Komisji Europejskiej, na przykład w kwestii stopnia ochrony danych zapewnianego przez kraje trzecie. Ponadto Rada promuje współpracę pomiędzy krajowymi organami nadzorczymi oraz odgrywa istotną rolę w procedurach pojednawczych w przypadku sporów między krajowymi organami ochrony danych. Wykonując swoje uprawnienia, Rada wydaje wytyczne, zalecenia i oświadczenia dotyczące najlepszych praktyk. 

Podczas pierwszego posiedzenia plenarnego 25 maja 2018 r. Rada wybrała na najbliższe pięć lat swojego Przewodniczącego oraz dwóch Wiceprzewodniczących. Rola Przewodniczącego będzie istotna dla sukcesu i skuteczności RODO.

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe w związku z 1. posiedzeniem plenarnym Rady, którego tłumaczenie jest dostępne w załączniku poniżej.

Więcej informacji na temat Europejskiej Rady Ochrony Danych dostępnych jest na stronie internetowej EROD https://edpb.europa.eu/edpb_pl.

2018-07-06 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-07-06
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-07-06 13:07:27
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-04-24 12:44:49

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-07-06
Wprowadził‚ informację: Łukasz Kuligowski 2018-07-10 14:37:33
Ostatnio modyfikował: Edyta Madziar 2019-08-10 13:35:37